Aktualizace ATEM Switchers 8.6.1

Nová aktualizácia pre ATEM overhead je určená pre modely ATEM Mini Pro / Pro ISO a ATEM Mini Extreme / Extreme ISO, kde zavádza možnosť nastavenia priority pripojenia (Ethernet vs. mobilné dáta) a podporu šifrovania TLS 1.2.

ATEM Mini Extreme