Aktualizácia aplikácie DaVinci Resolve Studio 18.0.2

Nová verzia DaVinci Resolve zlepšuje export dlhých videí pre YouTube, správu metadát pre sledovanie pohybu, orezávanie médií H.264 a ARRI v časti Správa médií a funkcie importu súborov FBX a vytvárania masiek v časti Fusion. Medzi ďalšie opravy patrí správny import súborov MXF s polovičnými snímkami z rekordérov HyperDeck, pády aplikácie na niektorých konfiguráciách s konkrétnymi verziami ovládačov AMD alebo drobné problémy na platforme Apple Silicon (značky HDR pri exporte do H.264, nástroj Mandelbrot atď.).

Dátum: 07. 09. 2022, Kategória: Novinky