Ako si vybrať objektív | SYNTEX.SK

Vyberáte objektív a strácate sa v parametroch? Poďme sa dozvedieť všetko, čo je kľúčové pre výber správneho objektívu.

Ako si vybrať objektív: Základný sprievodca výberom

To, ako kvalitnú snímku zhotovíte, závisí do veľkej miery od zvoleného objektívu. Ako teda vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám?

Hneď na úvod by sme chceli uviesť na pravú mieru, že neexistuje žiadny univerzálny objektív. Vždy záleží na tom, čo plánujete s objektívom robiť a aké sú vaše požiadavky. Iný objektív budete potrebovať, keď budete natáčať prezentačné videá, a iný objektív, keď sa vydáte na dráhu profesionálneho fotografa domácich zvierat.

Na aké parametre by ste sa mali zamerať pri výbere objektívu?

Čo teda musíte zohľadniť pri výbere objektívu? Či už hľadáte návod na výber objektívu Canon, Panasonic alebo dokonca Sigma, pravidlá sú v podstate rovnaké. Vždy by ste mali brať do úvahy nasledujúce parametre:

Ohnisková vzdialenosť

Prvá vec, na ktorú by ste mali pri výbere objektívu myslieť, je ohnisková vzdialenosť. Objektívy sa potom delia na objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou a objektívy so zoomom alebo objektívy s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou.

Ohnisková vzdialenosť sa udáva v milimetroch a označuje vzdialenosť medzi optickým stredom objektívu a snímačom fotoaparátu. Krátka ohnisková vzdialenosť (napríklad 24 mm) poskytuje širší rozsah a umožňuje zachytiť scény s veľkým rozsahom, zatiaľ čo dlhšia ohnisková vzdialenosť (napríklad 300 mm) poskytuje väčšie priblíženie a umožňuje zaznamenať objekty vo väčších vzdialenostiach.

Objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou majú jednoduchšiu konštrukciu, takže sa s nimi môže menej pokaziť, jednoducho povedané, bývajú kvalitnejšie a s lepšou svetelnosťou. Že ste si vybrali a nemusíte čítať ďalej? Bohužiaľ, každá výhoda je vykúpená negatívom, v tomto prípade menšou citlivosťou. Na druhej strane zoomy ponúkajú výhodu v tom, že môžete vymeniť niekoľko pevných objektívov naraz a pri cestovaní sa toľko nehýbu.

Podľa ohniskovej vzdialenosti sa objektívy delia nasledovne:

- Rybie oko (približne 8 - 15 mm): Extrémne širokouhlé objektívy, ktoré zámerne skresľujú perspektívu

- Ultraširokouhlé (približne 14-24 mm): Používajú sa na fotografovanie krajiny, architektúry a interiérov.

- Širokouhlé (približne 24-35 mm): Použiteľné na krajiny, architektúru a reportáže.

- Stredné ohnisko (35-100 mm): Na prírodné pohľady a portréty.

- Normálne (základné) objektívy (50 mm): Zodpovedajú zornému uhlu ľudského oka.

- Teleobjektívy (100-300 mm): Vhodné na portrét, reportáž alebo krajinu.

Objektívy sa používajú pre objektívy so širokým rozsahom šošoviek, napr

Ďalším faktorom, ktorý by ste mali zvážiť, je svetelnosť objektívu, t. j. schopnosť objektívu prepúšťať svetlo. Konkrétne ide o pomer priemeru clony objektívu k ohniskovej vzdialenosti. Hodnota clony ovplyvňuje aj hĺbku ostrosti. Na malú hĺbku ostrosti (rozostrené pozadie) potrebujete svetelný objektív, na veľkú hĺbku ostrosti si vystačíte s menšou clonou.

Svetelnosť sa označuje písmenom f a číselnou hodnotou. Objektívy s nižším číslom (napr. f/1,4) prepúšťajú viac svetla ako objektívy s vyšším číslom (napr. f/4). Vo všeobecnosti majú objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou lepšiu svetelnosť ako objektívy so zoomom.

V preklade to znamená, že čím nižšie číslo, tým kratší čas je potrebný na expozíciu a tým menšie je riziko, že obraz bude rozostrený. Ak chcete fotografovať alebo snímať za slabého osvetlenia, nezaobídete sa bez objektívu s dobrou svetelnosťou.

Stabilizácia obrazu

Ak nebudete neustále používať statív, oceníte možnosť zapnúť stabilizáciu obrazu, ktorá kompenzuje drobné pohyby rúk. Stabilizácia obrazu sa hodí napríklad pri dlhých ohniskových vzdialenostiach, keď musíte používať dlhšie časy uzávierky a je väčšia pravdepodobnosť rozmazania obrazu, a to pri fotografovaní aj natáčaní videa. Samozrejme, plne nenahradí statív, ale aj tak veľmi pomôže pri eliminácii chvenia. Nevýhodou stabilizácie je, že si za ňu priplatíte a objektívy sú tiež ťažšie.

Kompatibilita fotoaparátov

Už máte jasnú predstavu o tom, čo potrebujete v základnom fotoaparáte. Teraz si ešte musíte vybrať objektív, ktorý bude kompatibilný s telom fotoaparátu.

Existujú objektívy pre full frame aj Super35 alebo APS-C snímače. Hlavným rozdielom je fyzická veľkosť obrazového snímača. Objektívy s plným rámčekom (full frame) možno používať na snímačoch APS-C, ale v porovnaní s full frame dôjde k zmene zorného uhla, konkrétne táto zmena zodpovedá ohniskovej vzdialenosti vynásobenej koeficientom 1,6. A čo tým myslíte? Napríklad takýto objektív s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm sa bude správať ako 80 mm objektív. Ak by ste použili objektív z APS-C na full frame, nevykreslili by ste celú plochu snímača a na záberoch by ste mali čierne okraje alebo v horšom prípade len kruh uprostred čierneho políčka.

Aby to nebolo úplne jednoduché, rôzne značky používajú rôzne bajonety (systém pripevnenia objektívu k telu). Značky, ktoré vyrábajú fotoaparáty a objektívy (Sony, Canon, Nikon...), majú špecifické bajonety. Výrobcovia objektívov (napr. Sigma) potom vyrábajú objektívy v niekoľkých variantoch, aby boli kompatibilné s bajonetmi výrobcov fotoaparátov. Preto si dobre prečítajte popisy produktov, ktoré tieto informácie vždy obsahujú.

Na jaké parametry se při výběru objektivu zaměřit

Co je tedy potřeba při výběru objektivu zohlednit? Ať už hledáte návod, jak vybrat objektiv Canon, Panasonic nebo třeba Sigma, jsou pravidla prakticky stejná. Vždy je potřeba brát v potaz následující parametry:

Ohnisková vzdálenost

První věcí, na kterou byste měli při výběru objektivu myslet, je ohnisková vzdálenost. Podle ní se pak objektivy dělí na objektivy s pevným ohniskem a na zoom objektivy neboli objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností.

Ohnisková vzdálenost se udává v milimetrech a značí vzdálenost mezi optickým centrem objektivu a senzorem fotoaparátu. Krátká ohnisková vzdálenost (například 24 mm) poskytuje širší záběr a umožňuje fotografovat scény s velkým rozsahem, zatímco delší ohnisková vzdálenost (například 300 mm) poskytuje větší zoom a umožňuje zaznamenávat objekty na větší vzdálenosti.

Objektivy s pevným ohniskem jsou konstrukčně jednodušší, takže se na nich může pokazit méně věcí, jednoduše řečeno tedy bývají kvalitnější a s lepší světelností. Že máte vybráno a nemusíte číst dál? Bohužel, každá výhoda je vykoupená nějakým negativem, v tomto případě menší pohotovostí. Zoomy pak zase nabízí výhodu v tom, že jimi nahradíte i několik pevných objektivů najednou a při cestování se tolik nepronesou.

Podle ohniskové vzdálenosti se objektivy rozdělují následovně:

·       Rybí oka (cca 8–15 mm): Extrémně širokoúhlé objektivy, které úmyslně deformují perspektivu

·       Ultra-širokoúhlé (cca 14–24 mm): Využijete je na krajiny, architektury a interiéry.

·       Širokoúhlé (cca 24–35 mm): Vhodné na krajiny, architekturu i reportáže.

·       Střední ohniska (35–100 mm): Pro přirozené zobrazení a portrét.

·       Normální (základní) objektivy (50 mm): Odpovídají zornému úhlu lidského oka.

·       Teleobjektivy (100–300 mm): Vhodné pro portrét, reportáže nebo krajinu.

Světelnost

Dalším faktorem, který byste měli zvážit, je světelnost objektivu, tedy schopnost objektivu propouštět světlo. Konkrétně je to poměr průměru clony objektivu a ohniskové vzdálenosti. Hodnota clony má také vliv na hloubku ostrosti. Pro malou hloubku ostrosti (rozostřené pozadí) potřebujete světelný objektiv, u vysoké hloubky ostrosti si vystačíte s menší světelností.

Světelnost se značí písmenem f a číselným údajem. Objektivy s nižším číslem (například f/1.4) propouští více světla než objektivy s vyšším číslem (například f/4). Obecně mívají lepší světelnost objektivy s pevným ohniskem než zoomové objektivy.

V překladu to znamená, že čím nižší číslo, tím kratší čas je potřeba k expozici a tím je menší riziko, že bude obraz neostrý. Pokud chcete natáčet nebo fotit za zhoršených světelných podmínek, bez objektivu s dobrou světelností se neobejdete.

Stabilizace obrazu

Pokud nebudete využívat stativ, určitě oceníte možnost zapnout stabilizaci obrazu, která kompenzuje drobné pohyby ruky. Stabilizace obrazu se hodí třeba při dlouhých ohniskových vzdálenostech, kdy musíte používat delší časy a je tak více šancí na rozklepání obrazu, a to jak při focení, tak i při natáčení videí. Samozřejmě stativ plnohodnotně nenahradí, ale s eliminací otřesů pomůže i tak velmi slušně. Nevýhodou stabilizace je, že si za ni připlatíte a objektivy jsou také těžší. Pokud zvažujete také pořízení stativu, určitě si přečtěte náš článek jak vybrat stativ, ve kterém je shrnuto vše, co k výběru stativu potřebujete znát.

Kompatibilita s fotoaparátem

Už máte jasno v tom, co v základu potřebujete. Teď je ještě potřeba vybrat takový objektiv, který bude kompatibilní s tělem foťáku.

Existují objektivy pro full frame i Super35 neboli objektivy pro APS-C snímače. Hlavní rozdíl je ve fyzické velikosti obrazového snímače. Full frame (plnoformátové) objektivy lze použít na APS-C snímače, ale dojde ke změně úhlu záběru ve srovnání s full frame objektivy, konkrétně tato změna odpovídá ohniskové vzdálenosti vynásobené číslem 1,6. A co si pod tím představit? Například takový objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm se bude chovat 80 mm objektiv. V případě, že byste použili APS-C na full frame objektiv, nevykreslí se vám celý prostor snímače a na záznamu budete mít černé okraje nebo v horším případě pouze kruh uprostřed černého políčka.

Aby to nebylo úplně jednoduché, používají různé značky různé bajonety (sytém uchycení objektivu k tělu). Značky vyrábějící foťáky i objektivy (Sony, Canon, Nikon…) mívají specifické bajonety. Někteří výrobci pak dělají objektivy v několika variantách tak, aby byly kompatibilní s bajonety i ostatních výrobců fotoaparátů (např. objektivy Sigma). Proto dobře čtěte produktové popisky, ve kterých je tato informace vždy uvedená.

TIP: Pokud zvažujete pořízení nového foťáku, nezapomeňte se podívat na náš článek, ve kterém se zabýváme tím, jak vybrat fotoaparát.

Dátum: 18. 04. 2023, Kategória: Blog