Blackmagic Design odhalují DaVinci Resolve 17 – tisková zpráva

TLAČOVÁ SPRÁVA

12. november 2020

Spoločnosť Blackmagic Design, ktorú na českom a slovenskom trhu zastupuje spoločnosť Syntex, predstavila novú verziu 17 aplikácie DaVinci Resolve

na editáciu a postprodukciu audio/video materiálov. DaVinci Resolve 17 je veľká aktualizácia s viac ako 300 novými a vylepšenými funkciami vrátane nástrojov na korekciu farieb materiálu HDR, prepracovaných funkcií na korekciu primárnych farieb, novej generácie technológie Fairlight na úpravu zvuku, ktorá umožňuje pracovať až s 2 000 stopami v reálnom čase, nových možností triedenia médií do koša atď.

Verejná beta verzia aplikácie DaVinci Resolve 17 je k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Blackmagic Design.

Blackmagic Design DaVinci Resolve 17

DaVinci Resolve 17 je veľká aktualizácia, ktorá prináša viac ako 100 nových funkcií a viac ako 200 vylepšení. Časť Farba na korekciu farieb obsahuje nové funkcie na spracovanie videí HDR, prepracované nástroje na korekciu základných farieb, automatické masky založené na algoritmoch umelej inteligencie a mnoho ďalších nových funkcií! Sekcia Fairlight ponúka optimalizované funkcie na vytváranie výberov pomocou klávesnice a myši, ako aj novú architektúru Fairlight Audio Core vrátane novej technológie FlexBus, ktorá podporuje viac ako 2 000 stôp. Sekcie na úpravu videa boli vylepšené o nové zobrazenia metadát, zväčšenie zvukových stôp na presnejšie úpravy, funkcie automatickej rekompozície záberov a ďalšie nové funkcie. Kompozície sekcie Fusion môžete teraz používať napríklad ako titulky alebo efekty prelínania v sekciách Strih a Úpravy.

Farebná časť
DaVinci Resolve 17 obsahuje fantastické nové funkcie pre koloristov vrátane vylepšeného vytvárania masiek, lepších nástrojov na meranie, podpory 17-bodových tabuliek LUT a oveľa viac! Nové funkcie na úpravu farieb pre videá HDR umožňujú presnejšie nastaviť rozsahy nástrojov na korekciu primárnych farieb vrátane funkcií na individuálne nastavenie expozície a sýtosti pre každú zónu. Úplnou novinkou sú aj korekcie založené na deformačnej mriežke, ktoré umožňujú súčasne upravovať dva parametre - farbu a sýtosť. Úprava sa vykonáva ťahaním kontrolných bodov mriežky.

Verzia 17 prináša aj značné zjednodušenie v oblasti selektívnych korekcií ľudských siluet. Nástroj Magická maska využíva jadro DaVinci Neural Engine na automatické vytváranie masiek celých postáv alebo častí tela. Samozrejme, masku je možné následne manuálne upraviť, ako aj automaticky sledovať pohyb cieľového objektu.

Výrazného vylepšenia sa dočkal aj systém správy farieb. DaVinci Wide Gamut a DaVinci Intermediate sú všestranné pracovné farebné priestory, ktoré presahujú rámec BT.2020, ARRI Wide Gamut a ACES AP1 a zaručujú úplne bezstratovú úpravu akéhokoľvek materiálu.

Sekcia Fairlight
DaVinci Resolve 17 predstavuje najväčšiu aktualizáciu v histórii sekcie Fairlight na postprodukciu zvuku. Funkcie na úpravu zvukových stôp boli vylepšené podľa vzoru programu Fairlight Audio Editor, ako aj samotného jadra Fairlight Audio Core, ktoré lepšie využíva možnosti procesora a voliteľnej karty Fairlight Audio Accelerator. Výsledkom je schopnosť spracovať až 2 000 zvukových stôp v reálnom čase vrátane ekvalizéra, dynamiky a až 6 plug-inov na jednu stopu! Nová architektúra FlexBus prináša až 26 kanálov širokých, univerzálnych zberníc, ktoré sa dajú nezávisle vrstviť a prepájať, aby bolo možné jednoducho spracovať aj veľmi náročné projekty.

Nový nástroj Transient Analysis dokáže rozpoznať jednotlivé slová dialogových stôp, bicie nástroje alebo zvukové efekty. Výsledkom sú vertikálne značky v zobrazení zvukovej stopy, po ktorých sa dá ľahko pohybovať pomocou kurzorových klávesov, čo výrazne uľahčuje následné úpravy.

Technológie Fairlight Audio Core a FlexBus umožňujú spracovávať veľké projekty s tisíckami stôp na jednej pracovnej stanici. V minulosti bolo spracovanie podobne zložitých úloh možné len pomocou niekoľkých prepojených počítačov. DaVinci Resolve ponúka aj funkcie na spoluprácu viacerých používateľov na tom istom projekte vrátane sekcie Fairlight.

Rezaná časť
Nová sekcia Cut na rýchle strihanie videomateriálu zaručuje ešte efektívnejšiu prácu s importovaným materiálom. Nové zobrazenie metadát v koši zjednodušuje triedenie súborov podľa scén, záberov, kamier atď. V kombinácii s funkciou Source Tape je to najrýchlejší spôsob výberu materiálu na rezanie.

Novinkou je aj väčšie zobrazenie zvukových stôp počas úprav alebo funkcia na rýchly prevod materiálu vo formáte 16:9 HD alebo Ultra HD do štvorcového alebo vertikálneho formátu pre sociálne siete (Instagram atď.). Jadro DaVinci Neural Engine automaticky identifikuje tváre a mení kompozíciu záberu podľa cieľového formátu.

Vyhľadávanie efektov, prekladov alebo titulkov je teraz rýchlejšie aj vďaka súčasnému zobrazeniu viacerých ikon. Ak chcete zobraziť náhľad efektu v okne Viewer, jednoducho prejdite kurzorom na ľubovoľnú položku v zozname efektov...

Teraz môžete tiež importovať projekty vytvorené pomocou ATEM Mini Pro ISO a ďalej ich upravovať pomocou funkcie Sync Bin s viacnásobným zobrazením. Samozrejme, na dokončenie projektu v rozlíšení Ultra HD môžete použiť importované zábery HD ISO alebo originálne súbory Blackmagic RAW z kamier.

Úprava sekcie
Medzi vylepšeniami v časti Úprava videa sú najmä nové funkcie na vytváranie a správu nezávislých proxy médií, napríklad na jednoduchú prenosnosť projektu alebo zvýšenie výkonu. Proxy súbory možno ukladať v rozlíšení do 1/16 pôvodného rozlíšenia a v kodekoch H.264, H.265, ProRes alebo DNxHR. Možno ich vytvárať interne alebo externe pomocou nástrojov tretích strán.

Nový nástroj Automatické zarovnanie možno použiť na synchronizáciu sekvencií s viacerými kamerami podľa časového kódu aj obsahu zvukovej stopy. Okrem toho je možné časové stopy konvertovať na viackamerové a kompozitné klipy.

Nové zásuvné moduly HSL a Luma Keyer Resolve FX 3D umožňujú priame kľúčovanie farieb/luma materiálu v časových osiach sekcií Edit a Cut. Podporované sú aj alfa kanály zásuvných modulov Resolve FX a Open FX, integrálne súbory alfa kanálov a externé súbory slúžiace ako masky. Príkaz Render in Place sa potom použije na výpočet ľubovoľnej časti časovej osi.

Pred vložením materiálu na časovú os ho teraz môžete vopred upraviť - napr. nastaviť parametre RAW, pridať korekcie LUT, zmeniť zvukové stopy, veľkosť obrazu a snímkovú frekvenciu atď. Používatelia môžu tiež importovať/exportovať jednotlivé časové osi alebo koše pre širšie možnosti spolupráce v rámci štúdií. Súbory časovej osi a koša sa dajú jednoducho zdieľať, napr. prostredníctvom e-mailu.

Vylepšená bola aj práca s polovičnými zábermi - technológia DaVinci Neural Engine dokáže rekonštruovať progresívne obrazy z polovičných záberov alebo odstrániť 3:2 pulldown v reálnom čase.

Sekcia Fusion
Postprodukčné kompozície sekcie Fusion možno teraz ukladať ako šablóny na použitie v sekciách Úpravy alebo Strih, s ktorými možno teraz zdieľať aj značky časovej osi. Nové modifikátory animačnej krivky nájdu uplatnenie pri zmene dĺžky sekvencií. A možnosť zobrazenia/prehrávania zvukových stôp uľahčí presné načasovanie animácií.

Okrem toho bolo implementovaných 27 efektov Resolve FX akcelerovaných GPU vrátane funkcií na redukciu šumu alebo zaostrenie obrazu prevzatých z časti Color. Záložky v zobrazení stromovej štruktúry zjednodušia prácu s veľkými projektmi, ako aj možnosť vertikálneho zobrazenia uzlovej štruktúry. Nové možnosti prispôsobenia panela nástrojov umožňujú vytvárať prispôsobené šablóny nástrojov na rôzne účely.

Ďalšie zlepšenia
DaVinci Resolve 17 obsahuje ďalšie vylepšenia v oblastiach podpory formátov a exportu, konzistentnej funkcie prechádzania časovej osi vo všetkých častiach programu, lepšej podpory metadát, nových algoritmov na prevzorkovanie obrazu pri zväčšovaní/zmenšovaní, možnosti zdieľania inteligentných zásobníkov, akcelerácie GPU pre ďalšie zásuvné moduly Resolve FX atď. Ďalšou významnou novinkou je implementácia revolučných funkcií spolupráce viacerých používateľov v bezplatnej verzii aplikácie DaVinci Resolve!

Podpora formátu
Rozšírená podpora formátov súborov zahŕňa dekódovanie QuickTime PNG, nekomprimovaného 8-bitového RGB a 10-bitového YUV AVI alebo rozdelených médií Panasonic 8K SHV. DaVinci Resolve 17 podporuje aj metadáta pre jednotlivé snímky z kamier Blackmagic, ARRI, RED a Sony a tiež dekóduje a zobrazuje metadáta EXR pre každú snímku.

Dostupnosť
Verejná beta verzia aplikácie DaVinci Resolve 17 je k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Blackmagic Design.

Fotografie na vytlačenie
Fotografie všetkých produktov Blackmagic Design nájdete na stránke www.blackmagicdesign.com/press/images.

O spoločnosti Blackmagic Design
Produkty spoločnosti Blackmagic Design sú lídrami v oblasti strihu videa, digitálnych filmových kamier, farebných korektorov, monitorovania videa, prepínačov signálu, záznamníkov diskov, monitorov kriviek a softvéru na reštaurovanie filmov vo filme, postprodukcii a televízii. Séria kariet na záznam videa DeckLink od spoločnosti Blackmagic Design odštartovala revolúciu v kvalite a dostupnosti. Rad produktov spoločnosti DaVinci na úpravu farebného videa dominuje na filmovom a televíznom trhu od roku 1984 a bol ocenený cenami Emmy™, televíznou obdobou Oscarov. Spoločnosť Blackmagic Design pokračuje vo vytváraní inovatívnych produktov v oblasti stereoskopickej produkcie a spracovania 4K videa. Spoločnosť Blackmagic Design založili odborníci na postprodukciu a strih videa a má pobočky v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku, Singapure a Austrálii. Viac informácií nájdete na stránke www.blackmagicdesign.com.

O spoločnosti Syntex
Spoločnosť Syntex so sídlom v Prahe bola založená v roku 1994 s cieľom distribuovať produkty a riešenia pre prepis animácie z počítača do videa, počítačovú grafiku, profesionálny strih a spracovanie videa. Je jedným z priekopníkov v Českej republike a etablovala sa ako spoľahlivý a silný partner v oblasti digitálneho spracovania obrazu a zvuku. Spoločnosť Syntex sa venuje distribúcii produktov, technickej podpore a poradenstvu v mnohých odvetviach video a audio produkcie a postprodukcie. Od roku 1999 je zákazníkom na Slovensku k dispozícii dcérska spoločnosť so sídlom v Bratislave. Syntex je distribútorom produktov Blackmagic Design pre český a slovenský trh. Viac informácií nájdete na stránke www.syntex.cz.

Dátum: 12. 11. 2020, Kategória: Novinky