Tentacle Sync E

Novo dostupný kompaktný generátor časových kódov Tentacle Sync E s podporou Bluetooth!