Syrp Genie One

Genie Onejenový prírastok do rodiny produktov spoločnosti Syrp na riadenie pohybu, je to základný, cenovo dostupný model na snímanie časozberného videa pomocou malých fotoaparátov DSLR/DSLM. Ponúka režimy panoramatického a lineárneho pohybu (oba sa nedajú používať súčasne); režim lineárneho pohybu využíva priložený kábel. Genie One možno ovládať na diaľku pomocou aplikácie pre iOS/Android a rozhraní Bluetooth 4.2 a Wi-Fi. Aplikácia tiež umožňuje vytvárať kľúčové snímky, aktualizovať firmvér alebo vyvolávať predvoľby pre maximálne zjednodušenie používania

Syrp Genie One

Dátum: 19. 08. 2020, Kategória: Novinky