Steinberg uvádí HALion 6

Nová, šestá verze virtuálního nástroje a sampleru Steinberg HALion potěší množstvím nových funkcí, včetně technologie wavetable syntézy a funkcí Sample Recorder a Macro Page Designer pro snazší tvorbu virtuálních nástrojů. Krom produktu HALion 6 vychází také všestranný nástroj HALion Sonic 3 s 25GB knihovou, novým wavetable syntezátorem a 9 novými efekty.

Nový nástroj Macro Page Designer ve verzi HALion 6 zjednodušuje tvorbu vlastních uživatelských rozhraní pomocí šablon, nahrávání interních nebo externích zdrojů signálu a editaci/mapování samplů pak značně zjednodušuje zcela nový Sample Recorder. Nový skriptovací nástroj HALion Script dovoluje vytvářet pokročilé chování nástrojů. Novinkou je také možnost snadno exportovat VST knihovny vašich instrumentů pro HALion a HALion Sonic, a to pomocí nástroje Library Creator. Nová verze přináší i podporu formátu AAX, Library Manager pro správu knihoven, online referenční příručku pro HALion Script, ochranu proti kopírování eLicenser a další.

Oba produkty, HALion 6 a HALion Sonic 3, disponují arzenálem nových virtuálních nástrojů, včetně klavírů The Raven Grand a The Eagle Grand, žesťové sekce Hot Brass, knihovny smyčcových samplů Studio Strings, syntezátorů Anima a Skylab či knihovny HALion Combi Library. Zcela nový, inovativní třípásmový efekt Resonator slouží k formantové filtraci vokálů i nástrojů pro kreativní tonální modifikace. HALion Sonic také zdědil 8 efektů z produktu HALion, včetně modulů Vintage Compressor, Tube Saturator a dalších.

Steinberg HALion 6 sampler VST AAX