Sound Devices MixPre v6.00

Nový firmvér 6.00 pre zvukové rekordéry/USB rozhrania Sound Devices MixPre implementuje 32-bitový režim s plávajúcou desatinnou čiarkou v režime zvukovej karty pre nové modely MixPre-3 II, MixPre-6 II a MixPre-10 II. V systéme macOS (vyžaduje sa Catalina, 10.15+) sú to v súčasnosti jediné zvukové karty USB s 32-bitovým nahrávaním a prehrávaním zvuku v režime float. Zoznam kompatibilných aplikácií nájdete tu. Optimalizácia rýchlosti bola vykonaná aj pre všetky varianty produktu MixPre vrátane prvej generácie. Firmvér 6.00 si môžete stiahnuť tu.

MixPre 6.00 Sound Devices