Sound Devices MixPre FW 7.11

Aktualizácia vydaná v priebehu marca pre Sound Devices MixPre, populárny zvukový rekordér/USB zvukové rozhranie, opravuje niekoľko chýb súvisiacich so zamrznutím pri nastavovaní vysokofrekvenčného filtra na deaktivovanom kanáli, nefunkčnosťou MixAssist po vypnutí/zapnutí MixPre II a automatickým pomenovaním stôp (jednotlivé stopy v projekte sú teraz pomenované "Ch1", "Ch2", "Ch3" atď. ). Na stiahnutie tu.

Sound Devices MixPre II

Dátum: 09. 04. 2021, Kategória: Novinky