Red Giant Software Trapcode Suite 14

Čtrnáctá verze sady plug-inů Trapcode Suite pro tvorbu animované grafiky a vizuálních efektů v programu Adobe After Effects obsahuje 11 nástrojů včetně nových verzí částicových efektů Trapcode Particular 3 a Trapcode Form 3 a zdokonalené verze plug-inu Trapcode Tao pro vizualizaci procedurální geometrie podél křivek. Všechny plug-iny jsou kompatibilní s hostitelskou aplikací Adobe After Effects pro Windows a Mac OS X, efekty Trapcode Shine, Starglow a 3D Stroke jsou spustitelné i vAdobe Premiere Pro.

Trapcode Particular 3
a Trapcode Form 3 představují nový panel Designer obsahující uživatelsky přizpůsobitelné stavební bloky a presety pro nastavení efektů vč. chování a stylů emitorů, částic, fyziky apod. Dovoluje také rychle přidat komplexní částicové efekty do scény, prostřednictvím jediného kliknutí. Designer nabízí okamžitý náhled všech nastavení pro maximálně intuitivní práci. Oba nové plug-iny také dovolují používat 3D modely a animované sekvence OBJ souborů jako emitory částic (Trapcode Particular 3) resp. jako částicovou mřížku (Trapcode Form 3). Nově lze také částice reprezentovat 2D spritem nebo otexturovaným polygonem. K tomuto účelu lze využít i více než 270 statických i animovaných spritů dodávaných výrobcem a snadno přístupných v novém panelu Designer.

Trapcode Particular 3 navíc obsahuje GPU akceleraci pomocí OpenGL, která znamená až čtyřnásobné zrychlení plug-inu v porovnání s jeho předchozí verzí. Nově je možné také vytvářet komplexní efekty v 3D prostoru složené z několika částicových, navzájem interagujících systémů, a to pomocí jediné instance plug-inu. Emitory mohou v rámci multi-systémové interakce sdílet parametry – např. nastavení turbulence, gravitace atd. – a ty ukládat do jednoho presetu.

Modernizovaná verze plug-inu
Trapcode Tao přináší efekt hloubky ostrosti pro realistické kamerové rozostření objektů v prostoru v závislosti na jejich vzdálenosti od kamery. Depth of Field usnadní integraci objektů plug-inu Tao, 3D kamery After Effects a natočených záběrů.

Red Giant Software Trapcode Suite 14

Dátum: 07. 08. 2017, Kategória: Novinky