Red Giant Magic Bullet Suite 14 a Trapcode Suite 16

Výrobca Red Giant (teraz súčasť spoločnosti Maxon) uviedol na trh nové verzie efektových súprav Magic Bullet Suite a Trapcode Suite! Magic Bullet Suite 14 je kolekcia siedmich nástrojov pre Adobe After Effects a Premiere, Apple Final Cut Pro a (okrem zásuvných modulov Magic Bullet Denoiser III a Magic Bullet Colorista V) aj pre Blackmagic Design DaVinci Resolve, HitFilm Pro, Avid Media Composer a Magix Vegas Pro, ktoré sa používajú na vykonávanie farebných korekcií a napodobňovanie vzhľadu filmového materiálu. Nová verzia obsahuje výrazne vylepšené moduly Magic Bullet Looks a Magic Bullet Colorista s desiatkami nových predvolieb, funkciami premapovania farieb, prehliadačom LUT na správu korekcií LUT, vylepšenými možnosťami spracovania materiálu HDR, podporou stolov Tangent a ďalšími funkciami. Balík Trapcode Suite 16 pre Adobe After Effects prináša vylepšený generátor častíc Trapcode Particular s novými fyzikálnymi modelmi, novými emitormi, predvoľbami atď. Menšie zmeny boli vykonané aj v zásuvných moduloch Trapcode Form a Trapcode Mir.

Magic Bullet Suite 14 - Magic Bullet Looks 5

 • Predvoľby - zásuvný modul Magic Bullet Looks teraz ponúka viac ako 100 nových šablón (spolu viac ako 300), ktoré napodobňujú farebný vzhľad populárnych filmov a televíznych relácií.
 • Správa farieb - Looks 5 obsahuje nástroj Color Handling na transformáciu vstupných a výstupných farieb na zabezpečenie konzistentného podania farieb
 • Huenity je nový nástroj na zjednodušenie pracovnej palety farieb vytvorením škály farebných odtieňov.
 • Remapovanie farieb je korektor farieb, ktorý umožňuje mapovať akúkoľvek farbu na inú. To vám umožní kopírovať farebný vzhľad iného materiálu, upravovať zábery na základe návrhov farieb klientov atď. Zaujímavou možnosťou je aj uzamknutie farieb proti nežiaducim zmenám
 • FunkciaChannel Mixer umožňuje vzájomne meniť obsah jednotlivých farebných kanálov na riadený prevod farebného materiálu na čiernobiely, odstránenie farebného závoja alebo na farebnú štylizáciu záberov
 • Prehliadač LUT - Nový prehliadač súborov LUT uľahčuje import, náhľad a použitie korekcií LUT
 • Vyhľadávanie predvolieb vzhľadu - Nová funkcia vyhľadávania predvolieb výrazne zjednodušuje vyhľadávanie predvolieb farieb ("Vzhľad"), napr. podľa kľúčových slov atď
 • Tangent - Významnou novinkou je podpora ovládacích panelov Tangent pre moduly Colorista, 4-Way Color a ďalšie moduly
.

Magic Bullet Suite 14 - Magic Bullet Colorista V

 • Prehliadač LUT - Nový prehliadač súborov LUT uľahčuje import, náhľad a použitie korekcií LUT.
 • Vytváranie LUT - farebné korekcie možno teraz ukladať do súborov LUT na jednoduché zdieľanie v rámci pracoviska, projektu atď.
 • Nové jadro optimalizované pre HDR - Colorista prichádza s kompletne prepracovaným vykresľovacím jadrom s optimalizáciami pre materiál HDR vrátane nových ovládacích prvkov pre oblasť zvýraznenia/tieňa, vylepšeného primárneho korektora a novej funkcie Clarity
 • .
 • Prehliadač predvolieb - K dispozícii je nový prehliadač predvolieb na rýchle prehľadávanie a používanie predvolieb.
 • Saturation EQ - Úplne nový Saturation EQ ponúka jedinečnú možnosť nastavenia sýtosti obrazu v rámci "pásiem" jasu a sýtosti záberov. Umožňuje napríklad selektívne desaturovať len svetlé alebo tmavé časti obrázka alebo zvýšiť sýtosť v menej sýtych častiach

Trapcode Suite 16 - Trapcode Particular 5

 • Vysielať z nadradeného systému - Nová funkcia umožňujúca vysielačom vysielať nové...vysielače. To umožňuje napríklad vytvárať dym z častíc tvoriacich oheň atď
 • Viac časticových systémov - V jednej 3D scéne môžete teraz pracovať až so 16 časticovými systémami (predtým len s 8). To umožňuje vytvárať komplexné efekty a ľahko zdieľať nastavenia medzi emitérmi (turbulencia, gravitácia atď.).
 • Kombinácia parametrov Air a Bounce - Vôbec po prvýkrát je možné kombinovať nastavenia fyziky Air a Bounce pre realistickejšie simulácie
 • Nové fyzikálne prostredia - kategória Fyzikálne parametre prostredia zahŕňa vonkajšie sily, ako je gravitácia, turbulencia alebo nový efekt vetra (interaguje s hmotnosťou, veľkosťou a aerodynamickými parametrami častíc
 • ).
 • Nastavenia častíc - širšie možnosti nastavenia parametrov častíc, ktoré ovplyvňujú ich interakciu s prostredím simulácie.
 • Rýchla fyzika - Nová sekcia Rýchla fyzika obsahuje fyzikálne simulácie, ktoré pri vykresľovaní príliš nezaťažujú procesory, ako napríklad turbulentné pole a sférické polia alebo nový parameter Drift.
 • Správanie častíc: Roje - Nové správanie "Flocking" na simuláciu interakcie (Priťahovanie, Oddeľovanie, Zarovnávanie atď.) častíc v rámci roja.
 • Správanie častíc: Hunter/Prey - nastavenie vzájomných parametrov v rámci modelu Predator/Prey (napr. Evade, Pursue, FOV atď.) medzi časticami pre simulácie s vysokou variabilitou
 • Správanie častíc .
 • Krivka rýchlosti - Rýchlosť častíc počas celej ich životnosti možno teraz nastaviť pomocou krivky Rýchlosť počas životnosti
 • Nové predvoľby - Particular 4 prináša viac ako 75 nových šablón demonštrujúcich simulácie dynamiky tekutín, nové modely správania častíc atď. Knižnica viac ako 430 predvolieb vám uľahčí vytváranie animovaných titulkov, ohňostrojov, strelných zbraní, výbuchov, dymu..
 • Import z programu Cinema 4D - Novo umožňuje používať 3D geometriu vo formáte .c4d ako emitory

Trapcode Suite 16 - Trapcode Form a Mir

 • Import z programu Cinema 4D vo forme pug-in - Môže používať 3D geometriu .c4d ako častice vrátane podpory animácií, normál a transformácií objektov (rotácia, poloha, veľkosť
 • )
 • Import zo Cinema 4D v Mir pug-in - Môže používať 3D geometriu .c4d ako 3D objekty Miru vrátane podpory animácií, normál, súradníc textúr a transformácií objektov (rotácia, poloha, veľkosť
).

Dátum: 01. 12. 2020, Kategória: Novinky