Podcast EDIUS.NET - Režim sledovania pohybu

Nový podcast o aplikácii EDIUS X sa zameriava na stabilizáciu záberov pomocou "režimu ukotvenia" v časti Layouter.