Panasonic PanaPod

PanaPod je 1,5m robotická kamerová platforma vyvinutá pre modely Panasonic PTZ v spolupráci so spoločnosťou Polecam. Môže sa používať ako diaľkovo ovládaná kamerová stanica v štúdiách, na konferenciách, v divadlách, koncertných sálach atď. a možno ju jednoducho ovládať pomocou joysticku konzol série RP v rámci sietí IP, pomocou nožných pedálov a iných ovládačov bez potreby používať počítač alebo špecializovaný softvér. Samozrejme, môžete uložiť predvoľby výšky alebo skombinovať dve jednotky pre maximálnu výšku až 3 m!

Dátum: 11. 02. 2021, Kategória: Novinky