Panasonic AU-EVA1 v2.53

Firmware 2.53 pro digitální filmovou kameru Panasonic AU-EVA1 zvyšuje obrazovou kvalitu 2K RAW výstupu. Nový firmware (stáhněte zde kliknutím na „I Accept and Download“) se instaluje z SD karty následujícím postupem:

Aktualizace firmware u kamer Panasonic AU-EVA1

1. Zobrazení verze
1-1. Verze firmware nainstalovaného v kameře
Verzi firmware lze zjistit v obrazovce INFORMATION v menu kamery.

 • 1. Zapněte kameru.
 • 2. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení nabídky přístroje.
 • 3. Zvolte nabídku SYSTEM SETTINGS a dotkněte se položky „INFORMATION” pro otevření příslušného okna.
 • 4. Zvolte položku „VERSION” (dotknutím) pro zobrazení aktuální verze firmware.


1-2. Příprava
Varování: Před instalací nové verze
Nevypínejte kameru v průběhu aktualizace ani nevytahujte paměťovou kartu ze slotu. Pokud je aktualizace přerušena, nedojte k jejímu dokončení ani k restartu kamery.

< LCD Monitor >
Přípojte LCD monitor.

< Externí napájení >
Použijte externí síťový adaptér.

< Příprava SD karty >

 • 1. Ujistěte se, že je na SD kartě (SDXC, SDHC) alespoň 4 GB volného paměťového prostoru.
 • 2. Použijte SD kartu, která byla korektně zformátována pro tuto kameru.

Poznámka: Karty formátujte přímo v kameře.

< Zkopírujte nový firmware >

 • 1. Po odsouhlasení licenčních podmínek stáhněte novou verzi firmware, např. „DV91000107x*.zip”. Nový firmware naleznete na webu http://pro-av.panasonic.net/en/ v sekci Service and Support.
 • 2. Rozbalte archiv (např. „DV91000107x*.zip”). Jméno aktualizačního souboru je „UPDATE.HDC“.
 • 3. Vložte zformátovanou SD kartu do příslušného slotu vašeho počítače. Rozbalený soubor „UPDATE.HDC” zkopírujte do kořenového adresáře karty. Např. pokud je vaše čtečka SD karet identifikována jako logická jednotka D:\, bude cesta k souboru D:\UPDATE.HDC.


2. Aktualizace firmware

 • 1. Zapněte kameru. Přepněte MODE SW na RECORDING.
 • 2. Vložte SD kartu do slotu číslo 1.
 • 3. Zobrazte nabídku přístroje stiskem MENU –> SYSTEM SETTINGS –> INFORMATION.
 • 4. Zvolte položku „UPDATE” v obrazovce INFORMATION. Poznámka: Pokud není aktualizační soubor rozeznán, kamera indikuje chybu zobrazením hlášení „CHECK CARD”. Ujistěte se, že je soubor na kartu zapsán korektně.
 • 5. Testování aktualizačního souboru trvá několik vteřin. V případě, že je soubor správně detekován, je zobrazena verze firmware kamery a současně i verze aktualizačního souboru.
 • 6. Zvolte „SET“.
 • 7. Průběh aktualizace je průběžně indikován. Aktualizace trvá přibližně 2 až 3 minuty. Nevypínejte kameru v průběhu instalace.
 • 8. Po dokončení aktualizace dojte k restartování přístroje a zobrazení hlášení „Update is completed.”
 • 9. Stiskněte tlačítko „OK”. Následně je zobrazena běžná nabídka „Recording”.


< Následky nekorektní aktualizace firmware >
V případě vypnutí přístroje nebo vysunutí karty během aktualizace nedojde ke korektní aktualizaci firmware. Následující tabulka shrnuje reakci přístroje na různé anomální stavy v průběhu instalace.

Proces

Vytažení SD karty

Odpojení napájení

Čtení dat z SD karty.

Proces aktualizace je přerušen.

Kamera je po opětovném zapnutí připravena k činnosti. Restartujte aktualizaci.

Aktualizace.

(Zápis nových dat do Flash ROM přístroje).

Vytažení karty je ignorováno. Aktualizace pokračuje normálně.

Po opětovném zapnutí kamery pokračuje zápis nového firmware.


3. Potvrďte verzi firmware

Pro potvrzení čísla verze firmware opakujte krok 1. Aktualizační soubor lze nyní z SD karty odstranit.

Panasonic AU-EVA1

Dátum: 25. 10. 2018, Kategória: Novinky