Panasonic aktualizoval kamery AG-AC30, AG-UX90, AG-UX180, a AG-DVX200

Panasonic uvedl nový firmware pro kamery AG-AC30, AG-UX90, AG-UX180 a AG-DVX200 obsahující řadu oprav souvisejících se spouštěním záznamu, dálkovým ovládáním pomocí iPadu nebo kompatibilitou s SD kartami.

Panasonic AG-AC30 firmware 1.05

 • 1. Ve vzácných případech mohlo být tlačítko pro spuštění záznamu (nebo dálkové ovládání) nefunkční. Tento problém byl opraven.
 • 2. Pokud byla vyjmuta karta z hlavního slotu během simultánního nahrávání, došlo ve druhém slotu k zastavení záznamu po 10 hodinách od jeho spuštění. Tento stav nebyl korektně indikován a došlo rovněž k zablokování tlačítka pro spuštění záznamu. Chyba byla odstraněna.
 • 3. V některých případech nedošlo po restartu kamery k aktivaci LCD displeje. Chyba byla opravena.
 • 4. Opravena chyba způsobující vadu zápisu u velmi malého množství SD karet.


Panasonic AG-UX90 firmware 1.08

 • 1. Ve vzácných případech mohlo být tlačítko pro spuštění záznamu (nebo dálkové ovládání) nefunkční. Tento problém byl opraven.
 • 2. Pokud byla vyjmuta karta z hlavního slotu během simultánního nahrávání, došlo ve druhém slotu k zastavení záznamu po 10 hodinách od jeho spuštění. Tento stav nebyl korektně indikován a došlo rovněž k zablokování tlačítka pro spuštění záznamu. Chyba byla odstraněna.
 • 3. V některých případech nedošlo po restartu kamery k aktivaci LCD displeje. Chyba byla opravena.
 • 4. Opravena chyba způsobující vadu zápisu u velmi malého množství SD karet.
 • 5. V některých případech nebylo možné připojit kameru k iPadu, např. pokud došlo k změně síťové adresy při nastavení [DIRECT] u položky WIRELESS SETUP a [SERVER] u DHCP. Chyba byla odstraněna.


Panasonic AG-UX180 firmware 1.11

 • 1. Ve vzácných případech mohlo být tlačítko pro spuštění záznamu (nebo dálkové ovládání) nefunkční. Tento problém byl opraven.
 • 2. Pokud byla vyjmuta karta z hlavního slotu během simultánního nahrávání, došlo ve druhém slotu k zastavení záznamu po 10 hodinách od jeho spuštění. Tento stav nebyl korektně indikován a došlo rovněž k zablokování tlačítka pro spuštění záznamu. Chyba byla odstraněna.
 • 3. V některých případech nedošlo po restartu kamery k aktivaci LCD displeje. Chyba byla opravena.
 • 4. Opravena chyba způsobující vadu zápisu u velmi malého množství SD karet.
 • 5. V některých případech nebylo možné připojit kameru k iPadu, např. pokud došlo k změně síťové adresy při nastavení [DIRECT] u položky WIRELESS SETUP a [SERVER] u DHCP. Chyba byla odstraněna.


Panasonic AG-DVX200 firmware 1.84

 • 1. Ve vzácných případech mohlo být tlačítko pro spuštění záznamu (nebo dálkové ovládání) nefunkční. Tento problém byl opraven.
 • 2. Pokud byla vyjmuta karta z hlavního slotu během simultánního nahrávání, došlo ve druhém slotu k zastavení záznamu po 10 hodinách od jeho spuštění. Tento stav nebyl korektně indikován a došlo rovněž k zablokování tlačítka pro spuštění záznamu. Chyba byla odstraněna.
 • 3. V některých případech nedošlo po restartu kamery k aktivaci LCD displeje. Chyba byla opravena.
 • 4. Opravena chyba způsobující vadu zápisu u velmi malého množství SD karet.
 • 5. V některých případech nebylo možné připojit kameru k iPadu, např. pokud došlo k změně síťové adresy při nastavení [DIRECT] u položky WIRELESS SETUP a [SERVER] u DHCP. Chyba byla odstraněna.
 • 6. Při ovládání tlačítka SET v aplikaci AG-ROP došlo k inkrementování čítače „Jog Dial” v sekci Hour Meter. Opraveno.
 • 7. Při down-konverzi výstupu do rozlišení 480i (výstup MOV/MP4/AVCHD dat po SDI/AVOUT, vstupní rozlišení 1920x1080i/1440x1080i/720x480i, výstupní 720x480i) mohlo v některých případech dojít k poklesu obrazové kvality. Tato chyba – týkající se pouze výstupu a nikoliv kvality záznamu – byla eliminována.


Panasonic DVX200

Aktualizace firmware u kamer Panasonic

1. Zobrazení verze
1-1. Verze firmware nainstalovaného v kameře


Verzi firmware lze zjistit v obrazovce MAINTENANCE v menu kamery.

 • 1. Zapněte kameru.
 • 2. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení nabídky přístroje.
 • 3. Zvolte nabídku MAINTENANCE a dotkněte se položky „MAINTENANCE” pro otevření příslušného okna.
 • 4. Zvolte položku „VERSION” (dotknutím) pro zobrazení aktuální verze firmware.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

1-2. Příprava


Varování: Před instalací nové verze
Nevypínejte kameru v průběhu aktualizace ani nevytahujte paměťovou kartu ze slotu. Pokud je aktualizace přerušena, nedojte k jejímu dokončení ani k restartu kamery.

 
< Externí napájení >
Použijte externí síťový adaptér.

< Příprava SD karty >

 • 1. Ujistěte se, že je na SD kartě (SDXC, SDHC) alespoň 4 GB volného paměťového prostoru.
 • 2. Použijte SD kartu, která byla korektně zformátována pro tuto kameru. Poznámka: Karty formátujte přímo v kameře.


< Zkopírujte nový firmware >

 • 1. Po odsouhlasení licenčních podmínek stáhněte novou verzi firmware, např. u verze 1.51 jde o soubor „TC58NYG0N15K.zip”. Nový firmware naleznete na webu http://pro-av.panasonic.net/en/.
 • 2. Rozbalte archiv (např. „TC58NYG0N15K.zip”).
 • 3. Vložte zformátovanou SD kartu do příslušného slotu vašeho počítače. Rozbalený soubor „UPDATE.HDC” zkopírujte do kořenového adresáře karty. Např. pokud je vaše čtečka SD karet identifikována jako logická jednotka D:\, bude cesta k souboru D:\UPDATE.HDC.


2. Aktualizace firmware

 • 1. Zapněte kameru. Přepněte MODE SW na RECORDING.
 • 2. Vložte SD kartu do slotu číslo 1.
 • 3. Zobrazte nabídku přístroje stiskem MENU.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 4. Zvolte položku UPDATE” v obrazovce MAINTENANCE. Poznámka: Pokud není aktualizační soubor rozeznán, kamera indikuje chybu zobrazením hlášení „CHECK CARD”. Ujistěte se, že je soubor na kartu zapsán korektně.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 5. Testování aktualizačního souboru trvá několik vteřin. Během této procedury je zobrazeno hlášení „Please wait.”. V případě, že je soubor správně detekován, je zobrazena verze firmware kamery a současně i verze aktualizačního souboru.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 6. Stiskněte tlačítko „ENTER”.
 • 7. Na následující obrazovce potvrďte aktualizaci. Po zvolení „YES” začne aktualizační proces. V opačném případě („NO”) se zobrazí nabídka OTHER FUNCTION.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 8. Průběh aktualizace je průběžně indikován.


Aktualizace trvá přibližně 1 2 minuty. Nevypínejte kameru v průběhu instalace.

 • 9. Po dokončení aktualizace dojte k restartování přístroje a zobrazení hlášení „Update is completed.”
 • 10. Stiskněte tlačítko „OK”. Následně je zobrazena běžná nabídka „Recording”.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

< Následky nekorektní aktualizace firmware >

V případě vypnutí přístroje nebo vysunutí karty během aktualizace nedojde ke korektní aktualizaci firmware. Následující tabulka shrnuje reakci přístroje na různé anomální stavy v průběhu instalace.

Proces

Vytažení SD karty

Odpojení napájení

Čtení dat z SD karty.

Proces aktualizace je přerušen.

Kamera je po opětovném zapnutí připravena k činnosti. Restartujte aktualizaci.

Aktualizace.

(Zápis nových dat do Flash ROM přístroje).

Vytažení karty je ignorováno. Aktualizace pokračuje normálně.

Po opětovném zapnutí kamery pokračuje zápis nového firmware.


3. Potvrďte verzi firmware
Pro potvrzení čísla verze firmware opakujte krok 1. Aktualizační soubor lze nyní z SD karty odstranit.


Dátum: 18. 04. 2018, Kategória: Novinky