Ovládajte svoju kameru cez WI-FI (adaptér CBK-WA01)

Aj vy ste sa už asi ocitli v situácii, kedy nebolo možné aby pri kamere z nejakého dôvodu stál kameraman, ktorý by danú kameru ovládal. Dôvodov môže byť viacero, kamera je umiestnená na ramene, alebo je uchytená na nedostupnom mieste, prípadne je od vás príliš ďaleko na to, aby ste ku nej každú chvíľu odbiehali a upravovali kompozíciu, clonu a podobne. Práve v takýchto prípadoch oceníte možnosť ovládať svoju kameru na diaľku.

Niektoré novšie kamery majú v sebe už od výroby zabudované moduly na komunikáciu s mobilnými zariadeniami či počítačmi. Iné zas potrebujú adaptér na to, aby takýmto spôsobom mohli komunikovať, resp. byť ovládané. To je aj prípad kamery Sony PMW-200, na ktorej si výhody takéhoto diaľkového ovládania ukážeme.

Na to aby bolo možné kameru PMW-200 ovládať po Wi-Fi, je potrebný Wi-Fi adaptér CBK-WA-01. Ide o kompaktný Wi-Fi adaptér určený pre zariadenia so záznamom XDCAM HD422. Takými sú kamery ako PDW-700, PDW-F800, PMW-500 ale aj handycam PMW-200. Po pripojení ku kamere komunikuje bezdrôtovo s laptopmi a ďalšími mobilnými zariadeniami podporujúcimi XDCAM Browser od Sony a tiež s mobilnými telefónmi podporujúcimi XMPilot aplikáciu.

 

AKO POSTUPOVAŤ

Ku kamere pripojme adaptér CBK-WA01 (USB port OPTION). Teraz zapnime kameru a vstúpme do menu "OTHERS". Tu nájdime položku "Wi-Fi" a potvrďme stlačením scrollovacieho kolieska. Následne zvoľme "Scan Networks" a potvrďme stlačením "Execute". Zo zoznamu dostupných sietí si vyberme jednu, ku ktorej sa kamera teraz bude pripájať. Ak je zvolená sieť zabezpečená heslom, nájdeme v menu "Key" a zadáme heslo na pripojenie k danej W-Fi sieti a opätovne  zo zoznamu sietí veberieme tú, ku ktorej chceme kameru pripojiť.

Pokiaľ pripojenie prebehlo úspešne, tak v položke "W-Fi Status" vidíme silu signálu danej siete.
Teraz sa vráťme o úroveň vyššie do menu "OTHERS" a zvoľme "Network". DHCP by malo byť v stave "Enable". Hneď pod ním potom vidíme IP adresu, ktorá bola kamere pridelená. Túto adresu teraz vpíšeme do internetového prehliadača počítača alebo mobilného zariadenia. Adresu potvrdíme a vidíme, že je potrebné zadať prihlasovacie meno ("admin") a heslo ("pmw-200"). Obidve je možné zmeniť v záložkách "User name" resp. "Password". Po zadaní prihlasovacích údajov sa konečne dostávame do samotného prostredia na kontrolu kamery. Pre ovládanie zvolíme "Control Panel". Následne sa dostaneme do aplikácie, kde vidíme jednotlivé položky reprezentujúce funkcie kamery ako "IRIS" (clona), "FOCUS" (zaostrovanie) či "ZOOM" (transfokátor). Ale nájdeme tu aj ďalšie možnosti ovládania farebnej teploty, spustenia či zastavenia nahrávania a aj ovládacie tlačidlá prehrávania obsahu.

 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH ZARIADENÍ:
http://www.pro.sony.eu/pro/lang/en/eu/product/broadcast-products-camcorders-option-boards-modules-plug-ins/cbk-wa01/accessories/#accessories

  

Viac informácií nájdete na našom blogu: