Nový FW pre videokamery Panasonic HC-X2, HC-X20, HC-X2000 a HC-X1500

Nový firmvér pre fotoaparáty Panasonic bude k dispozícii od 9.5.2023 HC-X2, HC-X20, HC-X2000 a HC-X1500 s vylepšeným automatickým zaostrovaním (Face Detection/Tracking AE&AF), spomaleným záznamom aj do súborov MP4 (predtým len MOV), lineárnym/nelineárnym prepínaním režimu zaostrovacieho krúžku na HC-X2000 a HC-X1500 (obľúbená funkcia známa napr. z modelov X2/X20), súčasným výstupom SDI/HDMI na HC-X2000 a mnohými ďalšími novinkami!

FW 1.1 pre HC-X2/HC-X20

 • Automatické zaostrovanie s detekciou tváre/sledovanie AE&AF v manuálnom režime na jednoduchšie snímanie pohybujúcich sa objektov.
 • Vylepšená kompatibilita s formátom MP4. Teraz môže nahrávať do formátu MP4 v režimoch nahrávania na pozadí, nahrávania s dvoma kodekmi (len HC-X2), intervalového nahrávania, VFR (variabilná snímková frekvencia) a super spomaleného nahrávania. Predtým bolo nahrávanie v týchto režimoch možné len vo formáte MOV.
 • Používateľským tlačidlám je teraz možné priradiť sedem ďalších funkcií: [LOW GAIN], [MID GAIN], [HIGH GAIN], [W.BAL Ach], [W.BAL Bch], [W.BAL PRESET] a [PUSH A.IRIS]
 • Funkcia automatickej clony sa aktivuje jedným stlačením funkčného tlačidla. Funkciu [PUSH A.IRIS] je teraz možné priradiť používateľskému tlačidlu a používať ju v manuálnom režime.
 • Predvoľby pre nastavenie zosilnenia. V tomto režime môžu používatelia stlačením tlačidla [GAIN] prepínať medzi nastaveniami [LOW GAIN], [MID GAIN] a [HIGH GAIN]. Jednotlivé nastavenia je teraz možné priradiť aj používateľskému tlačidlu na oveľa rýchlejšie vyvolanie nastavení.
 • Voliteľné resetovanie funkcie automatickej expozície na hodnotu 0 EV pri vypnutí prístroja alebo prepnutí režimov nahrávania/prehrávania.
 • Nový formát MP4 (len HC-X2): MP4 [4:2:0 8bit] FHD 1920x1080 59,94i/50,00i 420 LongGOP 50M Priemerná rýchlosť 50 Mb/s (VBR)
 • Nové formáty záznamu kompatibilné aj v režime záznamu s dvoma kodekmi (len HC-X2): FHD 8Mbit/s: [Hlavný záznam] MOV 1080-59,94i, 50,00i / 422LongGOP 50M, MP4: 2160-29,97p, 25,00p, 23,98p / 420LongGOP 72M, MP4: 1080-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 23,98p / 420LongGOP 50M; [Sub recording] MP4: FHD-59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p / 420LongGOP 8M

FW 1.4 HC-X2000/HC-X1500

 • Automatické zaostrovanie s detekciou tváre/sledovanie AE&AF v manuálnom režime pre jednoduchšie snímanie pohybujúcich sa objektov.
 • Vylepšená kompatibilita s formátom MP4. Teraz môže nahrávať do formátu MP4 v režimoch nahrávania na pozadí, nahrávania s dvoma kodekmi (len HC-X2), intervalového nahrávania, VFR (variabilná snímková frekvencia) a super spomaleného nahrávania. Predtým bolo nahrávanie v týchto režimoch možné len vo formáte MOV.
 • Používateľským tlačidlám je teraz možné priradiť sedem nových funkcií: [LOW GAIN], [MID GAIN], [HIGH GAIN], [W.BAL Ach], [W.BAL Bch], [W.BAL PRESET] a [PUSH A.IRIS]
 • Funkcia automatickej clony sa aktivuje jedným stlačením funkčného tlačidla. Funkciu [PUSH A.IRIS] je teraz možné priradiť používateľskému tlačidlu a používať ju v manuálnom režime.
 • Režim zaostrovacieho krúžku možno v manuálnom režime prepínať medzi stavmi [LINEÁRNE]/[NELINEÁRNE]
 • Nové vodítka 16:9 a 17:9 v nastaveniach označenia záberu
 • Simultánny výstup pre rozhrania SDI/HDMI (len HC-X2000). Možno vybrať rôzne režimy výstupu obrazu, napr. UHD/4K pre náhľad na monitore HDMI a FHD do režimu vstupu SDI atď.

Dátum: 02. 05. 2023, Kategória: Novinky