Nové aktualizace Blackmagic Design

Aktualizácia Blackmagic Video Assist 3.4.1
Pridáva podporu pre nahrávanie materiálu Blackmagic RAW z fotoaparátov
Panasonic LUMIX S1H na modely Video Assist 12G HDR. Vyžaduje si tiež inštaláciu nových verzií Blackmagic RAW 2.1 Beta 4 a DaVinci Resolve 17.1.1.

Aktualizácia aplikácie DaVinci Resolve Studio 17.1.1
Verzia 17.1.1 implementuje hardvérovo akcelerované dekódovanie 10-bitových formátov H.264 na počítačoch Mac s procesormi Apple M1, zlepšuje spoľahlivosť aplikácie pri importovaní starších záloh databáz a tiež zlepšuje prehrávanie zvukových stôp. Novinkou je aj podpora materiálu Blackmagic RAW nahraného pomocou rekordérov Blackmagic Video Assist 12G HDR z kamier Panasonic Lumix S1H, vylepšené rozhranie API pre skripty a lepšie spracovanie metadát formátu DNxHR.

Aktualizácia aplikácie Fusion Studio 17.1.1
Aktualizácia Fusion 17.1.1 zlepšuje okolité osvetlenie v 3D kompozíciách, nastavenia rotácie pre novo generované častice a tiene pre 2D/3D objekty a smerové svetlá.

Aktualizácia Blackmagic RAW 2.1 Public Beta 4
Implementuje podporu pre materiál Blackmagic RAW zaznamenaný z kamier Panasonic LUMIX S1H prostredníctvom rekordérov Video Assist 12G HDR.

Aktualizácia Blackmagic Cintel 4.1
Novinkou verzie 4.1 je podpora počítačov Apple Mac s procesormi M1 a lepšie využitie viacjadrových procesorov.

Na stiahnutie tu

.

Blackmagic Video Assist 12G HDR

Dátum: 01. 04. 2021, Kategória: Novinky