NewTek LightWave 3D 2020 je tu!

Nový LightWave 3D 2020 prináša veľké množstvo nových funkcií vrátane dvoch nových metód vykresľovania technológií globálneho osvetlenia ("Brute Force" a "Irradiance Cache"), nových shaderov "Principled Hair Material" a "Artist Friendly Control Hair Shader" v zásuvnom module FiberFX, podpory pre časticové objekty Partio (Houdini) v nástrojoch LightWave OpenVDB, vylepšení animácie ( napr. možnosť zmeniť poradie otáčania jednotlivých prvkov kostry a uložiť toto nastavenie do súboru scény), funkcia "Local Action Center" v aplikácii Modeler na jednoduchšiu súčasnú úpravu geometrických skupín, Tone Mapping (nový filter Pixel), vylepšenia pre Environment Light, vylepšený editor scén a import FBX, vylepšené shadery OpenGL pre náhľad scény v reálnom čase, rýchlejší a kvalitnejší výstup shaderov SSS (sub-surface scattering) a nová aplikácia pre iOS a Android na monitorovanie priebehu výpočtov.

Do 31. mája 2020 si môžete zakúpiť aktualizáciu na verziu 2020 z akejkoľvek predchádzajúcej verzie za zvýhodnenú cenu!

LightWave 3D 2020

Dátum: 29. 04. 2020, Kategória: Novinky