NewTek LightWave 3D 2020.0.2

Druhá tohtoročná aktualizácia softvéru LightWave

na 3D modelovanie, animáciu a vykresľovanie prináša množstvo opráv týkajúcich sa importu údajov OpenVDB a zásuvného modulu FiberFX, vykresľovania OpenGL v aplikácii Modeler a svetiel (vrátane novej implementácie typu Ambient Light).

NewTek LightWave 3D 2020