Datavideo VP-929

Opakovač Datavideo VP-9294K HDMI dokáže predĺžiť kabeláž HDMI až na 10 m (4K) alebo 15 m (HD) a môže byť reťazený (až 3x) pre maximálny dosah 60 m pre HD signály. Môže byť napájaný priamo z HDMI (len prvý opakovač) alebo z 5V/USB zdrojov, ak je reťazovo zapojených viacero jednotiek. Je to ideálny pomocník najmä pri pevných inštaláciách (stropy, steny...), čomu napomáhajú aj priechodky na upevnenie káblov HDMI pomocou výsuvných pások.

Dátum: 03. 06. 2021, Kategória: Novinky