Datavideo ShowCast 100 4K Streaming Studio

Novo predstavený štvorkanálový 4K režijný systém Datavideo ShowCast 100 je vybavený integrovaným 14" dotykovým displejom na jednoduchú kontrolu štyroch zdrojov videa HDMI, textovými a grafickými efektmi, diaľkovým ovládaním kamery, živým vysielaním, mixovaním zvuku a nahrávaním videa vo formáte H.264 na kartu SD.

Datavideo ShowCast 100 4K Streaming Studio

Dátum: 09. 05. 2022, Kategória: Novinky