Chaos Group V-Ray Next for Maya

Po 3ds Max přichází nová generace rendereru V-Ray také na platformu Maya! V-Ray Next přináší rychlejší rendering, lepší integraci s hostitelskou aplikací a řadu nových funkcí, např. materiál Physical Hair, nový Toon Shader, podporu pro V-Ray Cloud a mnoho dalších!

V průměru je nová generace V-Ray Next o 25 % rychlejší, a to díky inteligentním optimalizacím scény bez zásahu uživatele, např. u scén využívajících Adaptive Dome Light může být rendering 2-7x rychlejší. V-Ray Next přináší také podstatně vylepšený IPR systém nyní běžící ve viewportu hostitelského programu příp. v okně V-Ray Frame Buffer pro rychlejší interaktivní náhled scény. Interaktivní rendering je aktivní i během editace scény nebo náhledu animací.

K snazšímu odhalení chyb slouží nový Debug Shading Mode dovolující zobrazit samostatně zvolené materiály, textury, objekty nebo světla. A díky funkci AI Denoiser – nově s GPU akcelerací – jsou náhledy bez rušivého šumu, což značně zjednoduší nasvícení scény. Novinkou je také podstatně rychlejší renderer V-Ray GPU, nyní až 2x rychlejší! V-Ray GPU Next přináší také podporu pro rychlý rendering volumetrických efektů (kouř, oheň, mlha...), segmentaci výstupu pro rychlejší distribuovaný rendering a export ve formátu Cryptomatte pro snazší postprodukci.Dátum: 02. 11. 2018, Kategória: Novinky