Chaos Group V-Ray Application SDK

Chaos Group uvádějí V-Ray Application SDK, kompletní sadu vývojářských nástrojů pro integraci 3D rendereru V-Ray do libovolné aplikace. Software V-Ray je nejpoužívanějším renderovacím řešením na světě – od architektonických vizualizací až po reklamní grafiku – a nové API zpřístupní tento všestranný software mnoha dalším uživatelům. Demonstrační verzi V-Ray Application SDK si mohou vývojáři vyžádat na adrese chaosgroup.com/vray/application-sdk.

Chaos Group V-Ray