Chaos Group V-Ray 5 pro 3ds Max

Piata verzia obľúbeného renderovacieho pluginu pre 3ds Max obsahuje okrem iného technológie Layer Compositing a Light Mix v časti V-Ray Frame Buffer (VFB). Light Mix umožňuje interaktívne nastavenie parametrov svetla bez potreby vykresľovania: môžete meniť farbu a intenzitu akéhokoľvek svetelného zdroja! Layer Compositor sa potom používa na rýchlu postprodukciu záberov v paneli VFB nedeštruktívnym spôsobom bez pomoci externých aplikácií.

V-Ray 5 implementuje aj sedem nových funkcií súvisiacich s materiálmi vrátane nového systému správy materiálov a viac ako 500 predvolieb materiálov - od kovov, plastov a skla až po bežné farby vlasov. Nové sú aj funkcie náhodného výberu na rýchlu a jednoduchú úpravu materiálu. V prípade opakujúcich sa textúr je teraz možné použiť funkciu Stochastic Texture Tiling na zníženie opakujúcich sa artefaktov.

Dátum: 18. 06. 2020, Kategória: Novinky