Chaos Group Phoenix FD 4.3

Tretia aktualizácia simulátora dynamiky tekutín Phoenix FD 4 pre 3ds Max/Maya prináša podporu pre V-Ray 5, možnosť presného ovládania fyzikálnych síl, napr. pomocou textúr, rýchlejší náhľad častíc a vykresľovanie/simulačný výpočet, optimalizáciu pamäte pre rozsiahle simulácie a ďalšie

.

Phoenix FD 4.3

Dátum: 25. 09. 2020, Kategória: Novinky