Chaos Group Phoenix FD 4.2

Simulátor dynamiky tekutín Phoenix FD pre 3ds Max a Maya prináša vo verzii 4.2 množstvo nových funkcií vrátane kompatibility s novými verziami V-Ray 5 a 3ds Max 2021, vylepšeného náhľadu, podpory Particle Shaderov v module V-Ray CPU IPR, vylepšenej implementácie TexUVW pre simulácie dymu a ďalších. Aktualizácia je bezplatná.

Chaos Group Phoenix FD 4.2 Maya 3ds Max 2021

Dátum: 30. 06. 2020, Kategória: Novinky