Časy nabíjania jednotlivých IDX akumulátorov

Nižšie nájdete čas nabíjania niekoľkých akumulátorov IDX rôznými nabíjačkami od IDX. Nižšie sú zobrazene hodnoty pre najpoužívanejšie nabíjačky od IDX, konkrétne VL-2SPlus, VL-2Plus a VL-2X.

 

 

IDX VL-2SPlus

pre simultánnu 2-kanálovú nabíjačku IDX VL-2SPlus:

  Počet nabíjaných akumulátorov
Model akumulátora Jeden Dva
DUO-C190 4h 10m 4h 50m
DUO-150 3h 15m 3h 55m
CUE-D150 3h 15m 3h 55m
ELITE 3h 5m 3h 45m
E-HL10DS 2h 25m 2h 45m
DUO-C95 2h 25m 2h 45m
DUO-95 2h 25m 2h 45m
CUE-D95 2h 25m 2h 40m
E-HL9 2h 10m 2h 25m
CUE-D75 2h 20m 2h 20m
NP-L7S 2h 20m 2h 20m

 

IDX VL-2Plus

pre sekvenčnú 2-kanálovú nabíjačku IDX VL-2Plus:

  Počet nabíjaných akumulátorov
Model akumulátora Jeden Dva
DUO-C190 6h 15m 12h 30m
DUO-150 5h 10h
CUE-D150 5h 10h
ELITE 4h 50m 7h 40m
E-HL10DS 3h 40m 7h 20m
DUO-C95 3h 30m 7h
DUO-95 3h 30m 7h
CUE-D95 3h 30m 7h
E-HL9 3h 10m 6h 20m
CUE-D75 3h 6h
NP-L7S 3h 6h

 

IDX VL-2X

pre sekvenčnú 2-kanálovú nabíjačku IDX VL-2X:

  Počet nabíjaných akumulátorov
Model akumulátora Jeden Dva
DUO-C190 7h 14h
DUO-150 5h 10h
CUE-D150 5h 10h
ELITE 4h 50m 7h 40m
E-HL10DS 3h 40m 7h 20m
DUO-C95 3h 30m 7h
DUO-95 3h 30m 7h
CUE-D95 3h 30m 7h
E-HL9 3h 20m 6h 40m
CUE-D75 3h 6h
NP-L7S 3h 6h