Boris FX Continuum 2020.5

Nová verzia 2020.5 gigantického balíka plug-inov pre video efekty Boris FX Continuum je tu! V novej verzii je implementovaných niekoľko zmien v simulátore častíc Particle Illusion, nové funkcie Title Studio pre titulkovanie, nové interleavery a emitori častíc a viac ako 85 nových, ľahko použiteľných predvolieb. Nová verzia je k dispozícii bezplatne pre používateľov s aktuálnym predplatným alebo "Plánom aktualizácie a podpory" (všetci používatelia novo zakúpených alebo aktualizovaných licencií automaticky získavajú túto podporu počas 12 mesiacov od dátumu predaja).

Nové funkcie aplikácie Continuum 2020.5

  • Simulátor častíc Particle Illusion implementuje nové silové polia na priťahovanie alebo odpudzovanie častíc, nové emitory a predvoľby a novú možnosť uložiť emitory do knižnice obľúbených nastavení
  • Title Studio obsahuje nové možnosti prelínania titulkov s videom, ako aj shader na generovanie tieňov s akýmkoľvek objektom scény
  • Balík Transitions Unit obsahuje nové funkcie Crash Zoom Dissolve, Spin Blur Dissolve, nové predvoľby a nové ovládacie prvky na nastavenie sýtosti
  • Vylepšené efekty Remover, Cast Shadow a Particle Illusion Dissolve

Dátum: 07. 05. 2020, Kategória: Novinky