Blackmagic Web Presenter FAQ

Co znamená zkratka UVC?
UVC je zkratka znamenající „USB Video Class” a produkt Blackmagic Web Presenter je zařízení typu UVC. UVC je univerzální standard pro USB video zařízení, například webové kamery nebo nově i Blackmagic Web Presenter. Dovoluje různým aplikacím používat video signál z kompatibilních zařízení, aniž by bylo nutné instalovat specifické ovladače. Podpora standardu UVC je zaručena v nejnovějších verzích systémů Windows, Mac OS X a Linux. Standard je podporován také zařízeními typu Google Chromebook.

Můj Blackmagic Web Presenter se odmítá zapnout
Po zapnutí zařízení Blackmagic Web Presenter je tento stav indikován LED diodou. Pokud tomu tak není, zkuste následující:

  • Ujistěte se, že je zařízení pod napětím, např. zapojením jiného zařízení na stejný napájecí kabel/zásuvku.
  • Zkontrolujte pojistku zařízení Blackmagic Web Presenter.


Blackmagic Web Presenter

Pokud se stále nedaří Blackmagic Web Presenter zapnout, kontaktujte nás.

Jak ověřím korektní fungování zařízení Blackmagic Web Presenter?
Model Blackmagic Web Presenter je navržen jako zařízení typu „plug and play” a k jeho použití stačí dodržení několika jednoduchých zásad popsaných v uživatelském manuálu. Ověření korektní funkčnosti lze provést také pomocí následujících postupů:

  • 1. Pokud je váš Blackmagic Web Presenter vybaven volitelným panelem Teranex Mini Smart Panel, korektní příjem audio a video signálu snadno ověříte pomocí LCD obrazovky.
  • 2. K rychlému zkontrolování funkcí může posloužit také aplikace Skype. Spusťte program Skype a v menu „Preferences” přejděte na záložku „Audio/Video”. Zde můžete zvolit Blackmagic Web Presenter jako zařízení typu „Camera”. Výsledek by mělo být okamžité zobrazení video signálu v náhledovém okně. Pokud Blackmagic Web Presenter nelze zvolit jako audio/video zařízení aplikace Skype, zkontrolujte, je-li zařízení připojeno k počítači a/nebo zapnuté. Mohlo také dojít k chybnému detekování zařízení počítačem.


Jak vytvořím internetové vysílání pomocí produktu Blackmagic Web Presenter?
Existuje celá řada aplikací pro streamování, které lze s programem Blackmagic Web Presenter použít. Podmínkou jejich korektního fungování s produktem Blackmagic Web Presenter je, aby byly kompatibilní s normou UVC.

Zvuk se nezdá být synchronní s obrazem
Blackmagic Web Presenter streamuje audio i video synchronně, pokud jsou audio a video stopy synchronní i na vstupech zařízení. Synchronizaci lze ověřit např. pomocí aplikací jako QuickTime Player v systému Mac OS X nebo Open Broadcaster Software (OBS) v prostředí Windows. Zaznamenejte video do souboru pomocí některé z výše zmíněných aplikací a přehrajte jej. Takto snadno ověříte, je-li audio synchronní s videem. Vhodným způsobem je například natočení klapky (nebo tlesknutí). Pokud jsou A/V složky synchronní a k problémům dojde až po zahájení streamování, může jít také o problém na straně poskytovatele internetového přípojení.

Mějte prosím na paměti, že zpoždění může být také součástí vašeho signálového řetězce, zvláště, pokud natáčíte zvuk odděleně od kamery.

Lze produkt Blackmagic Web Presenter použít v součinnosti s USB extenderem?
Blackmagic Web Presenter lze používat se standardním USB 2.0 A–B kabelem. Kompatibilitu s adaptéry prodlužujícími USB vedení nevylučujeme, tato eventualita ale nebyla detailně testována a proto ji v současné době nepodporujeme. Některé extendery mohou přerušit datový tok, což je pro streamování videa v reálném čase nežádoucí.

Jakou datovou propustnost u rozhraní USB Blackmagic Web Presenter vyžaduje?
Datový tok ze zařízení Blackmagic Web Presenter do USB rozhraní vašeho počítače je zcela v režii použité streamovací aplikace. Datový tok bude záviset např. na kvalitě vašeho internetového připojení apod.

Mohu připojit více než jedno zařízení Blackmagic Web Presenter najednou?
Na jedné USB sběrnici/hubu doporučujeme provozovat maximálně dvě zařízení typu Blackmagic Web Presenter. Pokud potřebujete připojit dvě zařízení najednou, doporučujeme navíc použít separátní USB sběrnice pro každé z nich, je-li to možné.

Zaznamenal jsem občasné artefakty ve video nebo audio signálu
K takovým problémům může dojít při nedostatečné datové propustnosti vašeho USB rozhraní. V extrémních případech může dojít i k chybné detekci zařízení Blackmagic Web Presenter počítačem.

Zkuste následující:

  • Ujistěte se, že je produkt Blackmagic Web Presenter připojen standardním USB 2.0 kabelem délky maximálně 2 m a bez extenderů.
  • Ujistěte se, že je Blackmagic Web Presenter jediným zařízením na USB sběrnici a nejsou připojeny USB disky apod.
  • Pokud je váš Blackmagic Web Presenter vybaven čelní maskou Teranex Mini Smart Panel, zkontrolujte, nejsou-li poruchy viditelné také na LCD displeji. Pokud ano, zkontrolujte kabely vedoucí z kamery do vstupu zařízení Blackmagic Web Presenter.


Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás.

Video poskočí, pokud přepnu mezi HDMI a SDI vstupy
Blackmagic Web Presenter můžete použít k přepínání mezi různými typy signálu, korektní přepnutí obrazu bez artefaktů je ale zaručeno pouze u signálů se stejným rozlišením a snímkovou frekvencí. Nejde o chybu, ale o standardní chování všech podobných režií/zařízení.

Blackmagic Web Presenter

Dátum: 11. 04. 2017, Kategória: Novinky