Blackmagic Video Assist 3.0.1

Nová aktualizácia 3.0.1 pre monitory/rekordéry Blackmagic Video Assist zavádza - okrem drobných opráv a optimalizácií - podporu nových modelov Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR a Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR! K dispozícii je aj nová príručka vo formáte PDF.