Blackmagic Design představují nový ovladač DaVinci Resolve Speed Editor – tisková zpráva

TLAČOVÁ SPRÁVA

11. november 2020

Portfólio Blackmagic Design, ktoré na českom a slovenskom trhu zastupuje spoločnosť Syntex, zahŕňa novú kompaktnú klávesnicu DaVinci Resolve Speed Editor

pre maximálne ergonomické ovládanie strihovej časti DaVinci Resolve. Kombinácia aplikácie Resolve a novej klávesnice predstavuje výrazné zvýšenie efektivity, najmä pri hrubých úpravách videa. Produkt DaVinci Resolve Speed Editor je vybavený vyhradenými tlačidlami pre bežné editačné funkcie a otočným voličom na jednoduchú navigáciu po časovej osi a počas uvedenia na trh bude dočasne ponúkaný s plnou digitálnou licenciou DaVinci Resolve Studio!

DaVinci Resolve Speed Editor sa začne predávať v priebehu novembra 2020 za 7 065 libier bez DPH.

Tradičný softvér na úpravu videa núti používateľov kontrolovať veľké množstvo médií predovšetkým pomocou myši: A to je veľmi pomalý spôsob práce, najmä pri editovaní spravodajských relácií, reklám alebo výukových a demonštračných videí. Historická metóda lineárneho strihu z páskových médií poslúžila ako predloha pre sekciu Strih v aplikácii DaVinci Resolve: umožňuje vám jednoducho prenášať médiá podľa časového kódu pomocou funkcie Zdrojová páska. Jednoducho stlačte tlačidlo Source (Zdroj) a pomocou otočného voliča editora DaVinci Resolve Speed Editor (Rýchly editor) prechádzajte všetky médiá v čase! Pre maximálnu prehľadnosť je aktuálne prezeraný súbor zvýraznený v koši a po úprave môžete okamžite pokračovať v prezeraní virtuálneho páskového média...

Vkladanie počiatočných a koncových bodov pri úpravách je jednou z najčastejšie vykonávaných úloh, preto je klávesnica Speed Editora vybavená veľkými, ľahko dostupnými tlačidlami In a Out. To umožňuje vykonávať úpravy obojstranne: pravou rukou obsluha ovláda transportné funkcie a ľavou rukou vykonáva úpravy vkladaním počiatočných/koncových bodov a tlačidiel editačných funkcií. Ponechanie aktuálneho zdroja "pásky" v koši možno vykonať stlačením tlačidla Escape.

Spolu so zavedením novej klávesnice bola vylepšená aj sekcia Cut programu Resolve, aby sa maximalizoval spoločný potenciál. Funkcie úprav teraz inteligentne zisťujú, kam na časovej osi vložiť materiál, takže vo väčšine prípadov nie je potrebné ručne vkladať body In/Out. Po vykonaní strihu teraz program zostáva v režime posúvania zdrojovej pásky, čo umožňuje pracovať bez prerušenia. A vďaka integrovanému vysokokvalitnému rotačnému ovládaču možno rezanie a prechádzanie médií vykonávať s maximálnou presnosťou. Veľký ovládač s plynulým chodom je veľmi pohodlnou a veľmi efektívnou alternatívou k práci s bežnou klávesnicou a myšou.

Vkladanie efektov prelínania je teraz rovnako efektívne. Jednotlivé efekty už nie je potrebné ťahať myšou na časovú os: aktiváciu efektov možno teraz vykonať stlačením jediného tlačidla na klávesnici programu Resolve Speed Editor! Odstránenie efektu možno vykonať jednoducho stlačením tlačidla Strih (alebo Hladký strih); stlačením tlačidla Rozpustiť sa pridá efekt rozpustenia so základným nastavením dĺžky. Inteligentné indikátory časovej osi naznačujú, ktoré body rezu sú práve aktívne.

Na rozdiel od klávesnice editora DaVinci Resolve nový kompaktný model neobsahuje objemnú klávesnicu QWERTY a obsahuje len najnutnejšie ovládacie prvky na čo najefektívnejšiu úpravu materiálu. Okrem toho majú niektoré tlačidlá aj alternatívnu funkciu, ktorú možno aktivovať podržaním alebo dvojitým stlačením tlačidla v rýchlom slede. Tým sa dosiahli veľmi kompaktné rozmery pri zachovaní dostatočného rozsahu ovládacích funkcií. Okrem toho sú tlačidlá pre väčšiu prehľadnosť usporiadané do skupín funkcií.

Kláves Escape, ktorý je ľahko dostupný v ľavom hornom rohu strednej skupiny tlačidiel, slúži na rýchle vyvolanie (niektorých) vykonaných akcií. Napríklad v časti Sync Bin (Synchronizačný kôš) ho možno použiť na zrušenie výberu fotoaparátu a návrat do viacnásobného zobrazenia. Dvojitým stlačením klávesu Escape môžete zrušiť poslednú vykonanú zmenu.

Vyššie uvedená časť Sync Bin je nová funkcia v oblasti viackamerových úprav, ktorá umožňuje rýchlo nájsť videá s rovnakým časovým kódom ako aktuálne zobrazený materiál na časovej osi. Príslušné videá sa zobrazujú v prehľadnom viacnásobnom zobrazení a na ich výber stačí použiť príslušné tlačidlo Cam 1-9.

Tlačidlo Úroveň zvuku umožňuje oveľa jednoduchšie nastavenie úrovne zvuku: Stačí ho podržať stlačený a otočným ovládačom nastaviť požadovanú úroveň zvuku. Jeho dvojitým stlačením možno na časovú os vložiť značku a podržaním možno upraviť aj farbu značky. Červeným tlačidlom Celá obrazovka sa aktivuje náhľad na celú obrazovku, napr. na prezentáciu výstupu klientom. Jeho dvojitým stlačením sa prehrávanie spustí okamžite od miesta posledného strihu.

Tlačidlo Prechod potom umožňuje rýchlo aktivovať efekt prelínania; jeho stlačením a podržaním sa zobrazí aj paleta dostupných efektov. Kláves Rozdeliť vykoná čistý rez v mieste kurzora, a ak sa tam už nachádza rez, segmenty sa spoja. Stlačením a podržaním toho istého tlačidla potom môžete klip posúvať vo vertikálnom smere časovej osi pomocou otočného ovládača. Stlačením tlačidla Prichytiť aktivujete funkciu prichytenia objektov na časovej osi; jeho stlačenie a podržanie umožňuje rýchlu zmenu okna náhľadu. Tlačidlo Ripple Delete odstráni aktívny klip a posunie nasledujúce videá tak, aby vyplnili vzniknutú medzeru na časovej osi.

Sekcia tlačidiel Cam 1-9 umožňuje rýchlo vybrať požadovaný fotoaparát v režime multifunkčného zariadenia Sync Bin. Podržaním stlačeného tlačidla a pohybom otočného voliča môžete priamo vkladať klipy príslušnej dĺžky na časovú os. Táto funkcia sa nazýva Live Override a možno ju aktivovať (dočasne) pomocou vyššie uvedeného postupu alebo (trvalo) pomocou rovnomenného tlačidla.

Panel DaVinci Resolve Speed Editor je tiež vybavený rozhraním Bluetooth a internou batériou na plne bezdrôtovú prevádzku. Na pripojenie k počítačom (a nabíjanie) možno použiť rozhranie USB.

DaVinci Resolve Speed Editor

Základné funkcie programu DaVinci Resolve Speed Editor

  • Rýchle prechádzanie nahraného materiálu v režime Source Tape
  • Vyhradené tlačidlá In/Out na určenie počiatočných/koncových bodov
  • Úplne nové pracovné režimy na rýchle hrubé úpravy
  • Pohodlné strihanie videa v reálnom čase pomocou otočného ovládača
  • Tlačidlá na zmenu efektu prelínania
  • Možnosť priameho vloženia časového kódu

Dostupnosť
DaVinci Resolve Speed Editor bude v predaji v priebehu novembra 2020 za 7 065 libier bez DPH.

Fotografie na vytlačenie
Fotografie všetkých produktov Blackmagic Design nájdete na stránke www.blackmagicdesign.com/press/images.

O spoločnosti Blackmagic Design
Produkty spoločnosti Blackmagic Design sú lídrami v oblasti strihu videa, digitálnych filmových kamier, farebných korektorov, monitorovania videa, prepínačov signálu, záznamníkov diskov, monitorov kriviek a softvéru na reštaurovanie filmov vo filme, postprodukcii a televízii. Séria kariet na záznam videa DeckLink od spoločnosti Blackmagic Design odštartovala revolúciu v kvalite a dostupnosti. Rad produktov DaVinci na úpravu farebného videa dominuje na filmovom a televíznom trhu od roku 1984 a bol ocenený cenou Emmy™, televíznou obdobou Oscara. Spoločnosť Blackmagic Design pokračuje vo vytváraní inovatívnych produktov v oblasti stereoskopickej produkcie a spracovania 4K videa. Spoločnosť Blackmagic Design založili odborníci na postprodukciu a strih videa a má pobočky v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku, Singapure a Austrálii. Viac informácií nájdete na stránke www.blackmagicdesign.com.

O spoločnosti Syntex
Spoločnosť Syntex so sídlom v Prahe bola založená v roku 1994 s cieľom distribuovať produkty a riešenia pre prepis animácií z počítača do videa, počítačovú grafiku, profesionálny strih a spracovanie videa. Je jedným z priekopníkov v Českej republike a etablovala sa ako spoľahlivý a silný partner v oblasti digitálneho spracovania obrazu a zvuku. Spoločnosť Syntex sa venuje distribúcii produktov, technickej podpore a poradenstvu v mnohých odvetviach video a audio produkcie a postprodukcie. Od roku 1999 je zákazníkom na Slovensku k dispozícii dcérska spoločnosť so sídlom v Bratislave. Syntex je distribútorom produktov Blackmagic Design pre český a slovenský trh.

Dátum: 11. 11. 2020, Kategória: Novinky