Bezdrôtové mikrofóny v orezanom pásme

Rada EÚ koncom mája 2016 prijala návrh rozhodnutia určeného na podporu širokopásmových služieb. Vysokorýchlostné pásmo 700 MHz s veľkým pokrytím sa má v Európe do roku 2020 sprístupniť na bezdrôtové širokopásmové internetové pripojenie s plánovaným nástupom 5G sietí. Služby určené na vysielanie si majú zachovať prednosť v pásme do 700 MHz minimálne do roku 2030. 

Zmeny sa budú týkať omedzenia v súčastnosti používaného pásma 470-790 MHz. Toto pásmo je využívané na šírenie digitálneho televízneho vysielania a bezdrôtových mikrofónnych systémov. Po novom, od roku 2020, sa bude môcť na tieto účely využívať iba pásmo do 700 MHz (470 – 694 MHz).

Táto zmena môže mať za následok nefunkčnosť alebo rušenie existujúcich bezdrôtových mikroportov. Problémy môžu mať napr. veľmi populárne riešenia Sennheiser G3 vysielajúce na frekvenciách nad 700 MHz. Samozrejme, že touto zmenou sa príbeh bezdrôtového audio prenosu nekončí. Stále môžete zvoliť zariadenia ako napr. Sony UWP-D pracujúcimi na kanáloch K21, K33 a K42 resp. na týchto frekvenciách:

K21: 470.025 MHz to 542.000 MHz (not available in Australia, Malaysia, Vietnam or New Zealand)
K33: 566.025 MHz to 633.000 MHz (not available in New Zealand) 
K42: 638.025 MHz to 694.000 MHz

Riešením je aj bezdrôtový audio set Azden PRO-XD, ktorého sa toto nové obmedzenie pásma netýka, pretože toto zariadenie pracuje vo voľnom pásme 2,4 GHz.

Zdroj: consilium.europa.eu

 

Z PRODUKTOV VYBERÁME:

UWP-D11 UWP-D12 UWP-D16

 

  PRO-XD

Sony UWP-D11 Sony UWP-D12 Sony UWP-D16 Azden PRO-XD