Beta verzia V-Ray 6 pre 3ds Max

Spoločnosť Chaos Software dokončuje šiestu verziu svojho legendárneho renderera pre 3ds Max a vyzýva používateľov, aby ju otestovali v rámci finálneho beta testu (prihláste sa tu). Šiesta verzia V-Ray prinesie nástroj Chaos Scatter na vykresľovanie veľkého množstva detailov s nízkymi pamäťovými nárokmi, funkciu V-Ray Enmesh na opakovanie geometrie, možnosti užšej spolupráce s kolegami v Chaos Cloude, nový materiál V-Ray Thin Film, nový procedurálny systém mrakov a ďalšie funkcie! Video prezrádza viac: 

Dátum: 20. 06. 2022, Kategória: Novinky