Aktualizace kamer Panasonic P2 HD

Profesionální zpravodajské kamery řady Panasonic P2 HD získaly plošné aktualizace firmwaru s řadou nových funkcí i oprav. Aktualizovaný firmware dovoluje zaznamenávat i na SDXC/SDHC karty bez omezení datového toku (dříve max. 50 Mb/s) a ovládat signalizační světlo z externích zařízení (např. AK-HRP200). Byly také vylepšeny P2 Cast/UDP komunikační funkce kamer.

AJ-PX230 14.88 (stáhnout)
Nové funkce

 • Primární záznam na běžné paměťové karty SDXC/SDHC byl klasifikován pouze jako nouzové řešení a proto byl datový tok omezen na hodnotu maximálně 50 Mb/s. Na žádost uživatelů byla tato restrikce odstraněna. Odstraněním tohoto omezení nevzniká žádná záruka na spolehlivost záznamu pomocí SDXC/SDHC karet.


Vylepšení

 • Upraven systém menu, aby nemohlo docházet k náhodnému CPS zformátování microP2 B karet.
 • Vyšší stabilita přístroje při startu.


AJ-PX270 36.51 (stáhnout)
Nové funkce

 • Primární záznam na běžné paměťové karty SDXC/SDHC byl klasifikován pouze jako nouzové řešení a proto byl datový tok omezen na hodnotu maximálně 50 Mb/s. Na žádost uživatelů byla tato restrikce odstraněna. Odstraněním tohoto omezení nevzniká žádná záruka na spolehlivost záznamu pomocí SDXC/SDHC karet.
 • Implementováno ovládání signalizačního světla z externích zařízení (např. z AK-HRP200). Funkce využívá stávající menu „Tally”.


Vylepšení

 • Upraven systém menu, aby nemohlo docházet k náhodnému CPS zformátování microP2 B karet.
 • V základním nastavení provedou kamery instalaci nového firmwaru okamžitě po jeho stažení pomocí sítě P2 Cast. Nová funkce „Download Only” ukončí aktualizační proces po stažení nového firmwaru.
 • Vylepšená podpora protokolu UDP.
 • Opraveny chyby způsobující občasnou neschopnost kamery přípojit se k P2 serveru.
 • Vyšší stabilita přístroje při startu.
 • Ve vzácných případech mohlo docházet k systémové chybě. Tento problém byl odstraněn.


AJ-PX380 39.78 (stáhnout)
Viz PX270.

AJ-PX800 37.30 (stáhnout)
Viz PX270.

AJ-PX5000 40.51 (stáhnout)
Viz PX270.

Panasonic AJ-PX270

Dátum: 01. 12. 2017, Kategória: Novinky