Aktualizace Grass Valley EDIUS 9.21

Nová aktualizace 9.21.3770 pro střihový software Grass Valley EDIUS opravuje následující chyby:

EDIUS

 • Při vypalování Blu-ray disků došlo k přerušení enkódování, pokud nebyla zvolena vzorkovací frekvence audia 48 kHz.
 • Při vypalování Blu-ray disků nebyla přizpůsobena velikost písma v menu.
 • Šum ve zvukové složce menu Blu-ray disků.
 • EDIUS dovolil provádět některé operace během otevírání dialogového okna Loudness Meter.
 • EDIUS detekoval částečně vyrenderovaný klip jako chybný, pokud byl soubor přesunut.
 • Nebylo možné aplikovat efekt stabilizace obrazu na některé sekvence.
 • Pády aplikace při změně vyvážení barev v náhledových režimech Half/Draft Preview (pouze Workgroup).
 • Pády aplikace při prohlížení některých XDCAM souborů v sekci Source Browser.
 • Občasné zamrznutí programu při aplikaci masky.
 • Modul Disc Burner nevytvořil v některých případech image Blu-ray disku.
 • Značky klipu mohou v některých případech zmizet.
 • Barevné/jasové vady při převzorkování velikosti obrazu na 1/2 pomocí metody Lanczos 2 v 8bitových projektech.
 • Chybné nastavení bitové hloubky audia u exportu AAF soupisek.
 • EDIUS nedokázal otevřít některé MP3 soubory.


Mync

 • Zmizení náhledu při změně DPI.
 • U některých regionálních nastavení nebyl zobrazen korektní formát času v okně „Edit Shooting Date“.
 • Funkce Smart Search nepřebírala nastavení rozsahu času pro vyhledávání materiálu.
 • Kurzor byl přesunut na začátek při smazání znaku během importu/editace metadat.
 • Při restartu aplikace Mync a zvolení stejného klipu nebylo možné změnit barevný prostor.
 • Chybné zobrazení číslování stromové struktury Storyboardu při několika vytvořených Storyboardech.
 • Panel s informacemi o klipu nebyl aktualizován ani při změně jazykového nastavení uživatelského rozhraní.
 • Chybné FTP spojení při přenosu celé adresářové struktury pomocí FTP.
 • FTP spojení vytvořeno i po přerušení uploadu několika souborů.


Grass Valley EDIUS 9.21

Dátum: 24. 08. 2018, Kategória: Novinky