Aktualizace Blackmagic Design ATEM Switchers 8.2.2

Nový firmvér v réžii spoločnosti Blackmagic Design ATEM je určený pre nový model ATEM Mini Pro, ktorý implementuje konverziu snímkovej frekvencie na výstupe HDMI pre širšiu kompatibilitu s monitormi, ako aj vylepšenú grafiku s viacerými zobrazeniami. Nová príručka tu, aktualizácia tu

Novinky v ATEM 8.2.2

  • Konverzia snímkovej frekvencie pre výstup HDMI zariadenia ATEM Mini Pro
  • Vylepšená grafika s viacerými pohľadmi
  • Zakáže možnosť aktualizácie softvéru/firmvéru počas nahrávania alebo streamovania
  • Nešpecifikované vylepšenia stability a výkonu

Dátum: 13. 05. 2020, Kategória: Novinky