Aktualizace Blackmagic Camera 7.2 pro URSA Mini Pro 12K

Nový firmvér pre kamery Blackmagic sa zameriava na model URSA Mini Pro 12K, ktorý implementuje podporu pre rekordér Blackmagic URSA Mini, vylepšené algoritmy spracovania farieb v režimoch Video/Extended Video, vylepšené algoritmy debayeringu, rozšírenú podporu pre anamorfný záznam a objektívy (CN-E a Cabrio), ako aj vylepšenú podporu pre hľadáčik Blackmagic URSA Viewfinder a hľadáčik Blackmagic URSA Studio Viewfinder. Súčasne bola vydaná aj aktualizácia Blackmagic RAW 2.0 Beta 4.

Blackmagic Camera URSA Mini Pro 12K

Dátum: 21. 12. 2020, Kategória: Novinky