Syntex postage & delivery survey

S cieľom zlepšiť naše služby v oblasti poštovného a doručovania vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka
Nemalo by to trvať dlhšie ako niekoľko minút a budeme vám veľmi vďační

Ďakujeme, Syntex

Prieskum