Hyperdeck & Multidock info

Všetky modely Hyperdeck možno pripojiť k systému Mutlidock.
HyperDeckHDManual.pdf (blackmagicdesign.com)
Pozri strany 3, 27, 30 a 35.
V B2B máme aj odporúčané prenosné SSD disky Wise.
Prenosný SSD disk Wise 512 GB / DISTI.SYNTEX.TV
Prenosný SSD disk Wise 1 TB / DISTI.SYNTEX.TV
Pre Multidock je možné použiť akýkoľvek naformátovaný SSD disk, zo strany BMD neexistujú žiadne odporúčania.
BlackmagicMultiDockManual.pdf (blackmagicdesign.com)